Prohlášení o přístupnosti webu

 

Obec Hradčany se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky https://www.hradcanyutisnova.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nepřiměřené zátěže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

a) z důvodu nepřiměřené zátěže;

  • Některé dokumenty uveřejněné na webu ve formátu PDF neobsahují textovou vrstvu (strojově čitelnou vrstvu), jsou tedy k dispozici pouze v obrazovém formátu. Jedná se většinou o dokumenty, které byly doručeny úřadu v listinné podobě od třetích stran a jejich plnohodnotná elektronizace není vždy možná. V zájmu přístupnosti je však množství takových dokumentů omezováno na nejnižší možnou míru. Pokud požadujete konkrétní soubory PDF ve strojově čitelném formátu, kontaktujte obecní úřad.
  • Z důvodu přechodu na nový systém hlášení místního rozhlasu nejsou na webu dostupné textové přepisy hlášení rozhlasu. Pokud potřebujete zaslat konkrétní hlášení v textové formě, kontaktujte obecní úřad.
  • Virtuální prohlídka odkazující na portál virtualtravel.cz je ovladatelná pouze myší, není přístupná z klávesnice. Na tuto skutečnost je uživatel upozorněn na stránce před vlastním přesměrováním.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.12.2021.

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem těchto internetových stránek Mgr. Michaelou Vrankovou.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Datum poslední aktualizace: 1.12.2022

Zpětná vazba a kontaktní údaje

I přes naši veškerou péči je možné, že se na webu vyskytne nějaká technická chyba. Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, můžete psát na adresu: michaela@vrankova.cz

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Obec Hradčany
Tišnovská 131
666 03 Tišnov 3

email: info@hradcanyutisnova.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

email: pristupnost@mvcr.cz