Veřejná vyhláška Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 3 ZÚR Jmkraje a vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

Dokument(y):