Informace o obci

 

Statistické údaje

Poloha: Obec Hradčany se rozkládá v Boskovické brázdě, přibližně 3 km jihovýchodně od města Tišnov v Jihomoravském kraji, okres Brno-venkov. Na severozápadní straně je ohraničena potokem Lubě, který přijímá Čebínský potok.

Sousedí s obcemi – Tišnov, Drásov, Čebín, Sentice a Březina.

Katastrální výměra: 306 ha (mapa katastru – portál Nahlížení do KN)

Počet obyvatel:

  • k 1.1.2021 – 685 osob, z toho muži 336 a ženy 349
  • průměrný věk: 41 let

Obec je elektrifikovaná, plynofikovaná, je zde vybudován vodovod a kanalizace.

Hradčany jsou součástí tarifní zóny IDS JMK. Nachází se zde autobusová zastávka, ležící u silnice II/385, a za katastrem obce železniční zastávka.

Vesnice má 10 ulic a jejím centrem je Náves. Jsou zde situovány dvě restaurace a několik firem a podniků.

Historie

Historická mapa Hradčan

Obec má jméno od hrádku či tvrze, jež stávala v místech dvoru č. 1., bývalé rychty. Dle této tvrze a nalezeného kamenného mlatu náleží Hradčany k nejstarším osadám na tišnovsku, avšak připomíná se v listinách teprve r. 1397. Obec se začala rozvíjet kolem zmíněného velkostatku, který patřil klášteru Porta coeli, a měla zemědělský charakter.

Symboly obce

V roce 2010 byl obci Hradčany udělen znak a vlajka.

znak obce Hradčany

Pro kompozice znaku bylo využito obecné heroldské figury cimbuřový lem jako symbol zdejší fortifikace. Obecná heraldická figura džbán s růžemi, který ve svém erbu využívala vladycká rodina pánů z Hradčan (1354), je odkazem na obecní pečeť a zdejší vladyckou rodinu.

Obecná figura růže položené na džbán je reminiscencí na znak tišnovského kláštera.

Pečeť

Pečeť s třemi růžemi v pečetním poli byla používána od roku 1707

Znak

Ve stříbrném štítě s červeným cimbuřovým lemem modrý dvouuchý džbán se zlatou růží s červeným semeníkem a zelenými kališními lístky, z něhož vyrůstají na zelených stoncích tři červené růže se zlatými semeníky a zelenými kališními lístky.

Vlajka

List tvoří tři svislé pruhy, červený, bílý oboustranně zubatý se třemi čtvercovými zuby a čtyřmi stejnými mezerami a červený, v poměru 1:2:1. V bílém pruhu modrý dvouuchý džbán se žlutou růží s červeným semeníkem a zelenými kališními lístky. Ze džbánu vyrůstají na zelených stoncích tři červené růže se žlutými semeníky a zelenými kališními lístky. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Geo informace

Nadmořská výška:

  • 250 m.n.m, nejnižším místem je potok Čebínka, který protéká obcí Hradčany
  • 285 m.n.m, nejvyšší místem je významný krajinný prvek kopec Horka se sportovním zázemím

Důležitá místa obce

Dominantou je Kaple svaté Anny, postavená v roce 1969.

Kaple sv.Anny

Boží muka, její vybudování není datováno.

Boží muka

Významný krajinný prvek kopec Horka. Na jeho náhorní plošině je umístěno sportovní zázemí obce (fotbalové hřištěm víceúčelové hřiště vč. zázemí) fungující od roku 1953. Oblast slouží občanům k rekreačním účelům.

Kulturní dům leží ve středu obce a byl vybudován v akci „Z“ v roce 1977. V současné době se zde nachází obecní úřad a knihovna a slouží jako vnitřní prostor pro kulturní a sportovní akce.

Mateřská škola Hradčany, je příspěvkovou organizací obce od roku 2002

Památník obětem světových válek, slavnostně odhalen 29.4.1923

Osobnosti

Jan Hlávka – hradčanský rodák – byl brněnský český textilní podnikatel, národní pracovník a spoluzakladatel Besedního domu. Na jeho počest byla 25. 9. 1946 pojmenována v Brně ulice.

Členství obce

Podílnictví obce