Rekonstrukce ulice Čebínská

 

Přemístění Božích muk

Dovolujeme si Vás požádat o váš názor – Kam přemístit Boží muka? (odkaz na anketu)

Obec plánuje rekonstrukci ulice Čebínská v podobném rozsahu jako rekonstrukce ulice Horka v roce 2023:

  • oprava vodovodu
  • vyřešení dešťové kanalizace
  • umístění elektrického vedení do země
  • úprava povrchu komunikace včetně parkovacích stání

První setkání s občany a se zpracovatelem projektové dokumentace Ing. Pavlem Šudákem proběhlo 5. června 2024. V případě dotazů k projektové dokumentaci (.pdf), neváhejte pana projektanta kontaktovat na e-mailu.

Ulice Čebínská je dlouhá 580m a na severozápadní straně ústí jako vedlejší komunikace do křižovatky s ulicí Drásovskou (hlavní-silnice III.třídy). Křižovatka je v současnosti nepřehledná z důvodu špatného nájezdu, který znemožňuje komfortní výhled do leva od
křižovatky s ul.Tišnovskou a umístění Boží muky zasahuje do výhledu vpravo směrem na Drásov.

Policie České republiky jednoznačně navrhuje přemístění Boží muky, úpravu výšky stávající komunikace a tím zpřehlednění celé dopravní situace.

K zpracování projektové dokumentace jsou navrženy dvě varianty:

  1. Projektovou dokumentaci řešit včetně křižovatky s ulicí Drásovskou a vymezit nový prostor pro Boží muka. Zvýšit stávající výšku komunikace a tím umožnit kvalitní rozhled z ulice Čebínská
  2. Projektovou dokumentací neřešit křižovatku s ulicí Drásovkou, ponechat stávající stav a projektovou dokumentaci zpracovat až několik metrů od křižovatky.

Dovolujeme si Vás požádat o váš názor – Kam přemístit Boží muka? (odkaz na anketu)

Vyjádřit se můžete písemně na e-mailovou adresu: starosta@hradcanyutisnova.cz nebo vyplněním dotazníku a to do 31. srpna 2024