Územní plán obce

 

Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Územního plánu Hradčany formou opatření obecné povahy

Územní plán obce Hradčany (zveřejněný na stránkách města Tišnov), nabyl účinnosti dne 14. 2. 2019.

Úplné znění územního plánu Hradčany po změně č. 2