Výzva

Výzva k odstranění vozidla, podle § 105, odst.1 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s
ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů
Na pozemku obce Hradčany p.č. 1164 v k.ú. Hradčany u Tišnova, bylo dne 3.10.2022
odstaveno osobní vozidlo zn. PEUGEOT bez SPZ, černé barvy.
Vozidlo stojí mimo frekventovanou státní komunikaci č. II/385 na travním porostu, kde může
poškodit nebo ohrozit životní prostředí nebo zdraví lidí.
Vyzýváme provozovatele/vlastníka tohoto vozidla, aby ho neprodleně odstranil z pozemku.
Neučiní-li tak do jednoho měsíce od zveřejnění této výzvy, odstraní z pozemku vozidlo obce
Hradčany na náklady provozovatele/vlastníka vozidla.

Peurgeot u hl.silnice
Peurgeot u hl.silnice

Dokument(y):