Výstava Ke kořenům Tišnovska

Datum: 31. 5. 2024
Čas: 15:00 - 17:00
Místo konání: Tišnov, muzeum města Tišnova
Kulturní akce

Nové archeologické nálezy na Tišnovsku Ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče z Brna vznikla výstava mapující nové archeologické nálezy na Tišnovsku.
První část výstavy s názvem KE KOŘENŮM TIŠNOVA představí ojedinělý nález torza mostu nalezeného nedaleko tišnovského nádraží. Most je datován do 12. století a dozvíte se i jakou metodou se stáří dřevěných archeologických nálezů určuje, jaké byly použity tesařské postupy nebo jak vůbec vypadalo okolí mostu, současného nádraží, před více než 800 lety. 
Druhá část výstavy s názvem A JEŠTĚ O NĚCO HLOUBĚJI nás seznámí hned s pěti lokalitami na Tišnovsku. 1. Hradčany u Tišnova/Sentice – K Čebínu, 2. Železné – Záhomí, 3. Tišnov – Dobrovského/Horova, 4. Tišnov – Brněnská/Wagnerova, 5. Tišnov – Černohorská/Dlouhá. Přijďte se dozvědět, kde byly nálezy kultury s vypíchanou keramikou, kultury s moravskou malovanou keramikou, kde byla žárová pohřebiště, sídlištní jámy, zásobní jámy, hrnčířská pec s předpecní jámou nebo třeba provrtané jantarové korálky. Nálezy nás zavedou do doby popelnicových polí (1300-850 př. n. l.), do starší doby železné – halštatské (800-450 př. n. l.) a mladší doby železné – laténské (450 př. n. l.).