Návrh rozpočtu obce Hradčany na rok 2023

Vyvěšeno: 25.11.2022 Sejmuto: 12.12.2022

Návrh rozpočtu MŠ Hradčany pro rok 2023

Vyvěšeno: 25.11.2022 Sejmuto: 12.12.2022

Rozpočtové opatření č. 9/2022

Vyvěšeno: 10.11.2022 Sejmuto: 31.12.2022

Rozpočtové opatření č. 8/2022

Vyvěšeno: 10.10.2022 Sejmuto: 31.12.2022

Rozpočtové opatření č. 7/2022

Vyvěšeno: 29.8.2022 Sejmuto: 31.12.2022

Rozpočtové opatření č. 6/2022

Vyvěšeno: 12.7.2022 Sejmuto: 31.12.2022

Rozpočtové opatření č. 5/2022

Vyvěšeno: 10.6.2022 Sejmuto: 31.12.2022

Závěrečný účet Obce Hradčany za rok 2021

Vyvěšeno: 27.5.2022 Sejmuto: 30.6.2023

Rozpočtové opatření č. 4/2022

Vyvěšeno: 10.5.2022 Sejmuto: 31.12.2022

Návrh Závěrečného účtu obce Hradčany za rok 2021

Vyvěšeno: 2.5.2022 Sejmuto: 27.5.2022