Úhrada poplatku za odpady a psy za rok 2021

Vyvěšeno: 30.4.2021 Sejmuto: 30.9.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Vyvěšeno: 1.4.2021 Sejmuto: 31.5.2021

Záměr obce Hradčany – přenechání do užívání

Vyvěšeno: 3.2.2021 Sejmuto: 1.3.2021

Záměr obce Hradčany – pronájem pozemku

Vyvěšeno: 26.10.2020 Sejmuto: 23.11.2020

Záměr obce Hradčany – prodej pozemku

Vyvěšeno: 5.6.2020 Sejmuto: 22.6.2020

Záměr obce Hradčany – směny pozemku

Vyvěšeno: 15.6.2017 Sejmuto: 17.7.2017