Návrh rozpočtu Svazku VAK Tišnovsko na rok 2024

Vyvěšeno: 3.11.2023 Sejmuto: 21.11.2023

Porovnání výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2022

Vyvěšeno: 27.4.2023 Sejmuto: 29.5.2023

Pozvánka na Valnou hromadu Svazku VAK Tišnovsko 7.2.2023

Vyvěšeno: 20.1.2023 Sejmuto: 8.2.2023

Rozpočet na rok 2023 Svazek VAK Tišnovsko

Vyvěšeno: 20.1.2023 Sejmuto: 7.2.2023

Rozpočtové opatření č. II 2022 Svazek VaK Tišnovsko

Vyvěšeno: 9.11.2022 Sejmuto: 31.12.2022