Pozvánka na ZO dne 24. 2. 2020

Vyvěšeno: 14.2.2020 Sejmuto: 25.2.2020

Usnesení ZO 15/2019 ze dne 17. 12. 2019

Vyvěšeno: 23.12.2019 Sejmuto: 13.1.2020

Usnesení ZO 14/2019 ze dne 25.11.2019

Vyvěšeno: 29.11.2019 Sejmuto: 16.12.2019

Usnesení ZO 13/2019 ze dne 30.10.2019

Vyvěšeno: 4.11.2019 Sejmuto: 18.11.2019

Usnesení ZO 12/2019 ze dne 30.9.2019

Vyvěšeno: 8.10.2019 Sejmuto: 25.10.2019

Usnesení ZO 11/2019 ze dne 26.8.2019

Vyvěšeno: 3.9.2019 Sejmuto: 20.9.2019

Usnesení ZO 10/2019 ze dne 22.7.2019

Vyvěšeno: 29.7.2019 Sejmuto: 15.8.2019

Usnesení ZO 9/2019 ze dne 24.6.2019

Vyvěšeno: 1.7.2019 Sejmuto: 15.7.2019

Usnesení ZO 8/2019 ze dne 27.5.2019

Vyvěšeno: 30.5.2019 Sejmuto: 20.6.2019