Koncert PSMU a cimbálové muziky Tomáše Zouhara

V sobotu 8. ledna 2022 se uskutečnil koncert významného pěveckého sdružení Pěveckého sdružení moravských učitelů (PSMU). Celou akci moderoval a programem provázel pan Rostislav Ekl, náš občan, a dlouholetý člen sboru. Po hodinové produkci jejich repetoáru vystoupila cimbálová muzika Tomáše Zouhara.