Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška obce Hradčany č. 2/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Dokument(y):