Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8. a 9. 10. 2021

Dokument(y):