Výzva majitelům sakrálních staveb

Výzva pro vlastníky křížů a sousoší

Obec Hradčany tímto vyzývá vlastníky

  • Boží muky na pozemku KN p.č. 1152 v k. ú. Hradčany,
  • Pomníku padlých vojáků na pozemku KN p.č. 156 v k. ú. Hradčany,

aby se v termínu do šesti měsíců od vyvěšení této výzvy dostavili na Obecní úřad Hradčany a doložili vlastnictví těchto objektů.

Upozornění:

Pokud vlastníci Boží muky a pomníku padlých ve stanoveném termínu nedoloží na Obecním úřadě v Hradčanech vlastnictví k výše uvedeným objektům, bude Obec Hradčany postupovat v souladu s § 135 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ladislav Medek, starosta obce

Dokument(y):