Záměr prodeje předního zametacího kartáče

Obec Hradčany zveřejňuje podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr prodeje obecního majetku. Předmětem prodeje je:

Přední zametací kartáč k traktoru KIOTI

Dokument(y):